Guferá NBR,MVQ,SI,FKM,FPM

Guferá štandardné:
G – gufero bez prachovky (AS)
GP- gufero s prachovkou (AS)

Štandardným materiálom v ponuke gufier sú NBR, MVQ,SI – silikón, FKM (FPM, VITON) Ich označovanie je nasledovné:
G, GP NBR = WA, WAS
G, GP FPM = WIA, WIAS
G, GP MVQ = SIA, SIAS

Guferá s kovovým vonkajším plášťom:
prevedenie (B, BS, B1) NBR- WB, WBS

Guferá s kovovým vonkajším plášťom a prídavnou výstužou:
prevedenie (C, CS, B2) NBR- WC, WCS

Guferá s vlnovou úpravou na vonkajšom priemere:

prevedenie (GV, GPV, AK, AG) – používajú sa na uľahčenie montáže a dokážu tolerovať menšie nedostatky uloženia. G, GP NBR = WAK, WAG
G, GP FPM = VIAK, VIAG

Guferá s hydrodynamickou tesniacou plochou:
Prevedenie DP, DL, DS Dané hydrodynamické tesnenie podporuje tesniaci účinok a zvyšuje funkčnú bezpečnosť pri sťažených prevádzkových podmienkach.
DP – prevedenie doprava
DL – prevedenie doľava
DS – prevedenie pre obojstranný pohyb hriadeľa